ترتیب بر اساس:
گی آرشه، عبدالوهاب احمدی (مترجم) گی آرشه
ناشر: آگه - اردیبهشت 1400
300000 ریال 270000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
ژولین فروند، عبدالوهاب احمدی (مترجم) ژولین فروند
ناشر: آگه - اردیبهشت 1401
1600000 ریال 1150000 ریال
یوسف کورباژ، امانوئل تد، عبدالوهاب احمدی (مترجم)، محمد نبوی (ویراستار) یوسف کورباژ
ناشر: آگه - اردیبهشت 1388
300000 ریال 270000 ریال
برتران بدیع، عبدالوهاب احمدی (مترجم) برتران بدیع
ناشر: آگه - اسفند 1401
1350000 ریال 1215000 ریال
ارنست رنان، فوستل دوکولانژ، ورنر روف، پیر رنوون، عبدالوهاب احمدی (مترجم)، محمد نبوی (ویراستار) ارنست رنان
ناشر: آگه - خرداد 1391
170000 ریال
میشل ریو-سارسه، عبدالوهاب احمدی (مترجم) میشل ریو-سارسه
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - آذر 1385
250000 ریال
ژان بشله، عبدالوهاب احمدی (مترجم)، محمد نبوی (ویراستار) ژان بشله
ناشر: آگه - مهر 1401
420000 ریال
پیر ماری، عبدالوهاب احمدی (مترجم) پیر ماری
ناشر: آگه - آذر 1399
360000 ریال
پی یر منان، عبدالوهاب احمدی (مترجم)، محمد نبوی (ویراستار) پی یر منان
ناشر: آگه - مرداد 1400
620000 ریال
موریس باربیه، عبدالوهاب احمدی (مترجم)، محمد نبوی (ویراستار) موریس باربیه
ناشر: آگه - آذر 1400
1050000 ریال
بنژامن کنستان، عبدالوهاب احمدی (مترجم)، محمد نبوی (ویراستار) بنژامن کنستان
ناشر: آگه - تیر 1392
80000 ریال
ریشار استوفر، عبدالوهاب احمدی (مترجم) ریشار استوفر
ناشر: آگه - 1393
120000 ریال
تزوتان تودورف، عبدالوهاب احمدی (مترجم) تزوتان تودورف
ناشر: آگه - آذر 1387
50000 ریال
آلن بادیو، مارسل گوشه، عبدالوهاب احمدی (مترجم)، محمد نبوی (ویراستار) آلن بادیو
ناشر: آگه - آبان 1400
460000 ریال
عبدالوهاب احمدی، ژرژ بوردو عبدالوهاب احمدی
ناشر: نشر نی - 1383
28000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد