ترتیب بر اساس:
عبدالله اردشیر (مترجم) عبدالله اردشیر (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - 15 دی 1393
250000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
عبدالله اردشیر (شاعر) عبدالله اردشیر (شاعر)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1395
150000 ریال
عبدالله اردشیر (شاعر) عبدالله اردشیر (شاعر)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - تیر 1396
150000 ریال
ناشر: فراز اندیش سبز، سها دانش - 22 اردیبهشت 1393
250000 ریال
عبدالله اردشیر، عظیم منزوی (باهمکاری)، فاطمه جلیل ثانی (باهمکاری) عبدالله اردشیر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 5 مرداد 1387
40000 ریال
عبدالله اردشیر، مهران امیری عبدالله اردشیر
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 20 مهر 1392
185000 ریال
عبدالله اردشیر، یعقوب علیپوری عبدالله اردشیر
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - تیر 1394
200000 ریال
پاتریک زو، ریزایوسیا سونین دیجو، عبدالله اردشیر (مترجم)، حسین ملکی تبار (مترجم) پاتریک زو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 10 دی 1399
590000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد