ترتیب بر اساس:
فرانک ام داتیلیو، فرهاد اصغری (مترجم)، عباس صادقی (مترجم)، آرون ت. بک(مقدمه) فرانک ام داتیلیو
ناشر: آوای نور - 24 مهر 1400
800000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
فاطمه حسینی دولت آبادی، عباس صادقی (ویراستار) فاطمه حسینی دولت آبادی
ناشر: دانشگاه گیلان - بهمن 1395
100000 ریال
ناشر: فراگیر هگمتانه - مهر 1395
250000 ریال
عباس صادقی عباس صادقی
ناشر: فراگیر هگمتانه - تیر 1396
150000 ریال
محسن مشکبید حقیقی، عباس صادقی محسن مشکبید حقیقی
ناشر: انتشارات بلور - 18 شهریور 1392
80000 ریال
رولند بی، فرانسیس بی، عباس صادقی (مترجم)، فاطمه حسینی دولت آبادی (مترجم) رولند بی
ناشر: حق شناس - 30 مرداد 1389
15000 ریال
میرابوطالب کاظمی، عباس صادقی، ضیاءالدین بنیادی میرابوطالب کاظمی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - 24 آذر 1392
35000 ریال
اردشیر ابراهیمی، عباس صادقی اردشیر ابراهیمی
ناشر: حق شناس - 8 بهمن 1390
32000 ریال
عباس صادقی، فاطمه حسینی دولت آبادی عباس صادقی
ناشر: حق شناس - 29 فروردین 1391
72000 ریال
ماری براون، سو رالف، عباس صادقی (مترجم)، اردشیر ابراهیمی (مترجم) ماری براون
ناشر: حق شناس - 10 دی 1386
22000 ریال
عباس صادقی، میرابوطالب کاظمی عباس صادقی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - 11 آذر 1393
45000 ریال
عباس صادقی، فاطمه حسینی دولت آبادی عباس صادقی
ناشر: وارسته - 6 مرداد 1393
90000 ریال
عباس صادقی، فهیمه حبیبی، فاطمه نورانی نیا عباس صادقی
ناشر: تمرین - 25 خرداد 1387
50000 ریال
عباس صادقی، ایلیا مقرب (نقاش) عباس صادقی
ناشر: شاملو - 8 اسفند 1388
15000 ریال
عباس صادقی عباس صادقی
ناشر: فانوس - آبان 1397
130000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد