ترتیب بر اساس:
زهرا اسلامی فرد، عباس رجبی (ویراستار) زهرا اسلامی فرد
ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - 7 آذر 1399
400000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
مایکل تلوال، عباس رجبی (مترجم)، حمیدرضا جمالی مهمونی (مترجم) مایکل تلوال
ناشر: چاپار - 13 آذر 1390
35000 ریال
مهدی ابراهیمی، عباس رجبی (ویراستار) مهدی ابراهیمی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 6 آذر 1390
75000 ریال
عباس رجبی، معصومه قاسمی عباس رجبی
ناشر: یار آشنا - 13 شهریور 1389
20000 ریال
عباس رجبی عباس رجبی
ناشر: رجبی - 13 شهریور 1387
6000 ریال
عباس رجبی عباس رجبی
ناشر: رجبی - 1 تیر 1387
6000 ریال
عباس رجبی عباس رجبی
ناشر: رجبی - 1 تیر 1387
5000 ریال
عباس رجبی عباس رجبی
ناشر: رجبی - 1 تیر 1387
5000 ریال
ناشر: نویسندگان پارس - مهر 1397
185000 ریال
ناشر: نویسندگان پارس - 29 بهمن 1398
360000 ریال
عباس رجبی عباس رجبی
ناشر: نویسندگان پارس - 29 بهمن 1398
340000 ریال
عباس رجبی عباس رجبی
ناشر: نویسندگان پارس - 6 دی 1399
380000 ریال
عباس رجبی عباس رجبی
ناشر: رجبی - 1381
1000 ریال
عباس رجبی عباس رجبی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 13 مهر 1389
23000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد