محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
عباس جلالی وند، عبدالرحیم پدرام، سیده رویا بارسلطان (ویراستار) عباس جلالی وند
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - تیر 1398
1300000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
عباس جلالی وند، عبدالرحیم پدرام، رویا بارسلطان (ویراستار) عباس جلالی وند
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - تیر 1398
1300000 ریال
صادق پیمان خواه، عباس جلالی وند (ویراستار) صادق پیمان خواه
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - تیر 1398
1300000 ریال
مصطفی تقوی، رویا بارسلطان (ویراستار)، عباس جلالی وند (ویراستار) مصطفی تقوی
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - تیر 1398
1300000 ریال
امیر ناظمی، رویا بارسلطان (ویراستار)، عباس جلالی وند (ویراستار) امیر ناظمی
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - تیر 1398
1300000 ریال
مصطفی تقوی، رویا بارسلطان (ویراستار)، عباس جلالی وند (ویراستار) مصطفی تقوی
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - تیر 1398
1300000 ریال
مصطفی تقوی، رویا بارسلطان (ویراستار)، عباس جلالی وند (ویراستار) مصطفی تقوی
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - تیر 1393
50000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد