محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
عباس بازرگان هرندی، زهره سرمد، الهه حجازی عباس بازرگان هرندی
ناشر: آگه - 1402
3300000 ریال 2640000 ریال
آنتونیو نیتو رودریگز، علی وکیلی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، امیررضا درهمی (مترجم)، رها پورپژوهش (مترجم)، وحید مطیعیان (مترجم)، مسعود مکاری (مترجم) آنتونیو نیتو رودریگز
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: دیدار - 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
عباس بازرگان هرندی عباس بازرگان هرندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1401
1420000 ریال 1207000 ریال
عباس بازرگان هرندی عباس بازرگان هرندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
2020000 ریال 1818000 ریال
عباس بازرگان هرندی، یوسف حجازی، فاخته اسحاقی عباس بازرگان هرندی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1395
720000 ریال 648000 ریال
ناشر: دیدار - مهر 1399
1800000 ریال 1620000 ریال
عباس بازرگان هرندی عباس بازرگان هرندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
350000 ریال
ای . دبلیو بروور، فریده مشایخ (مترجم)، عباس بازرگان هرندی (مترجم) ای . دبلیو بروور
ناشر: آگه - آذر 1386
80000 ریال
جری جان هرمن، راجر کافمن، عباس بازرگان هرندی (مترجم)، فریده مشایخ (مترجم) جری جان هرمن
ناشر: مدرسه - 1401
1500000 ریال
ناشر: دیدار - تیر 1398
360000 ریال
عباس بازرگان هرندی عباس بازرگان هرندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1398
440000 ریال
عباس بازرگان هرندی، یوسف حجازی، فاخته اسحاقی عباس بازرگان هرندی
ناشر: دوران - 1397
170000 ریال
کریستین دی مارس، عباس بازرگان هرندی (مترجم) کریستین دی مارس
ناشر: سازمان سنجش آموزش کشور - آبان 1393
70000 ریال
عباس بازرگان هرندی، سعید محمدزاده (به اهتمام) عباس بازرگان هرندی
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - اسفند 1395
120000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد