ترتیب بر اساس:
پیتر آ. فارل، وینسنت جی. کایوزو، میکائیل جی. جوینر، عباسعلی گائینی (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، ولی الل ه دبیدی روشن (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، سجاد احمدی زاد (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، احمد آزاد (مترجم)، حمید محبی (مترجم) پیتر آ. فارل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 خرداد 1401
3220000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
عباسعلی گائینی، آیدا بهرامیان عباسعلی گائینی
ناشر: بامداد کتاب - 13 اسفند 1401
2390000 ریال 2151000 ریال
رابرت رابرگز، استیون جی. کتائیان، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) رابرت رابرگز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 فروردین 1399
790000 ریال
ویلیام جی. کرامر، مایکل آر دسچنز، استیون جی فلک، شهرزاد اصغری (مترجم)، پری ناز پرهیزگاری (مترجم)، سمیه کاشرفی فرد (مترجم)، سارا حجتی (مترجم)، فرهاد دریانوش (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، فرزاد سارابیگی (مترجم) ویلیام جی. کرامر
ناشر: حتمی - 22 آبان 1399
2490000 ریال 2241000 ریال
هنینگ واکرهج، عباسعلی گائینی (مترجم) هنینگ واکرهج
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 مرداد 1401
1750000 ریال 1650000 ریال
عباسعلی گائینی، علی زمانی (ویراستار)، نیره توکلی (ویراستار) عباسعلی گائینی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 شهریور 1401
370000 ریال
اوری دی فایگن بوم، واینی وسکات، عباسعلی گائینی (مترجم)، جواد وکیلی (مترجم) اوری دی فایگن بوم
ناشر: عصر انتظار - 6 آذر 1389
2290000 ریال 2061000 ریال
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 28 تیر 1399
2490000 ریال 2241000 ریال
آنتونی سی هکنی، عباسعلی گائینی (مترجم) آنتونی سی هکنی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 14 دی 1398
790000 ریال 711000 ریال
رابرت رابرگز، اسکات رابرتس، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) رابرت رابرگز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 13 دی 1389
870000 ریال
حمید رجبی، عباسعلی گائینی حمید رجبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 دی 1401
1090000 ریال
دنیس ال. اسمیت، بو فرنهال، عباسعلی گائینی (مترجم)، سیروس چوبینه (مترجم) دنیس ال. اسمیت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 آذر 1392
330000 ریال
تامس رولند، عباسعلی گائینی (مترجم) تامس رولند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1394
300000 ریال
رن موان، پائول گرین هاف، مایکل گلیسون، مریم کوشکی جهرمی (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم) رن موان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 اردیبهشت 1399
310000 ریال
آنیتا بین، عباسعلی گائینی (مترجم) آنیتا بین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1395
800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 55 مورد