ترتیب بر اساس:
بتی لین سگان باردیگ، مریلین ام. سگال، لیلی انگجی (مترجم)، عاطفه دبیری (مترجم) بتی لین سگان باردیگ
ناشر: رشد فرهنگ - تیر 1390
90000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
عاطفه دبیری، مرضیه کاکوئی عاطفه دبیری
ناشر: طراحان ایماژ (وابسته به موسسه فرهنگی هنری طراحان ایماژ) - اردیبهشت 1392
20000 ریال
ناشر: رشد فرهنگ - دی 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد