محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
طاهره فیضی، داود مدنی (ویراستار) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 17 بهمن 1400
730000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
سیدمهدی الوانی، طاهره فیضی (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 مهر 1399
300000 ریال
علیرضا موغلی، علیرضا عزیزی، طاهره فیضی (ویراستار) علیرضا موغلی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1397
380000 ریال
طاهره فیضی، سیاوش رضایی طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان 1398
400000 ریال
طاهره فیضی، سیاوش رضایی، سیدمهدی الوانی (ویراستار) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 آبان 1386
170000 ریال
آلفردگود اسمیت، طاهره فیضی (مترجم)، مهدی بابایی اهری (مترجم)، اکرم هادی زاده مقدم (مترجم) آلفردگود اسمیت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1381
14000 ریال
طاهره فیضی، داود مدنی (ویراستار)، مدیریت تولید محتوا و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 اسفند 1391
80000 ریال
طاهره فیضی، داود مدنی (ویراستار) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 مرداد 1398
800000 ریال
طاهره فیضی، داود مدنی (ویراستار) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 مرداد 1398
65000 ریال
آلفردگود اسمیت، طاهره فیضی (مترجم)، مهدی بابایی اهری (مترجم)، اکرم هادی زاده (مترجم) آلفردگود اسمیت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1383
15000 ریال
ریچاردال دفت، طاهره فیضی (مترجم)، محمدعلی سرلک (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: گستره - 8 شهریور 1388
75000 ریال
طاهره فیضی، داود مدنی (ویراستار) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 دی 1389
140000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1383
15860 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد