ترتیب بر اساس:
امیلی برونته، طاهره ثامنیان (مترجم)، صدیقه احمدی میاندشتی (مترجم)، اکرم آقاخانی (مترجم)، نسرین سعیدی آرانی (مترجم)، ریحانه امشاسهند (مترجم) امیلی برونته
ناشر: آراسته - 1383
11000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
فرناندو ساواتر، صدیقه احمدی (مترجم)، طاهره ثامنیان (مترجم)، اکرم آقاخانی (مترجم)، ریحانه امشاسهند (مترجم) فرناندو ساواتر
ناشر: اسرار دانش - مرداد 1388
39000 ریال
طاهره ثامنیان (مترجم)، علی ثامنیان (مترجم) طاهره ثامنیان (مترجم)
ناشر: اسرار دانش - فروردین 1387
39000 ریال
کنت دابلیو فورد، طاهره ثامنیان (مترجم) کنت دابلیو فورد
ناشر: آراسته - تیر 1390
90000 ریال
طاهره ثامنیان طاهره ثامنیان
ناشر: آراسته - شهریور 1388
25000 ریال
مسعود مهدوی مقدم (ویراستار)، طاهره ثامنیان (شاعر) مسعود مهدوی مقدم (ویراستار)
ناشر: آراسته - اسفند 1388
20000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد