ترتیب بر اساس:
تریسی مورونی، صبا رفیع (مترجم) تریسی مورونی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 16 آذر 1398
390000 ریال 331500 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
اینگرام. مایر، صبا رفیع (مترجم) اینگرام. مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 24 خرداد 1399
300000 ریال 255000 ریال
اینگرام. مایر، صبا رفیع (مترجم) اینگرام. مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 21 بهمن 1398
300000 ریال 255000 ریال
داگلاس وود، صبا رفیع (مترجم) داگلاس وود
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1395
350000 ریال 297500 ریال
اینگرام. مایر، صبا رفیع (مترجم) اینگرام. مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 8 اردیبهشت 1399
300000 ریال 255000 ریال
داگلاس وود، صبا رفیع (مترجم) داگلاس وود
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 16 بهمن 1395
350000 ریال 120000 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 16 آذر 1398
350000 ریال 297500 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 5 مهر 1399
430000 ریال 365500 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 28 تیر 1399
350000 ریال 297500 ریال
آلیسون اینچز، صبا رفیع (مترجم) آلیسون اینچز
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 14 دی 1395
250000 ریال 212500 ریال
مرسر مایر، صبا رفیع (مترجم) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 17 آبان 1399
350000 ریال 297500 ریال
بانی داس، صبا رفیع (مترجم)، جنیفر شرودر (تصویرگر) بانی داس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 22 آذر 1391
10000 ریال
پیتوا ژروه، صبا رفیع (مترجم) پیتوا ژروه
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 26 اسفند 1391
15000 ریال
مگان مگینلی کرو، صبا رفیع (مترجم) مگان مگینلی کرو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 8 اردیبهشت 1399
90000 ریال
روکسان ماری گالیه، صبا رفیع (مترجم)، ساندرین لوم (تصویرگر) روکسان ماری گالیه
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 28 بهمن 1392
35000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد