ترتیب بر اساس:
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
صادق سرابی (مترجم) صادق سرابی (مترجم)
ناشر: سیمین دخت - 8 تیر 1390
89000 ریال
ایوان آندریوویچ کریلوف، عزیز ترسه (مترجم)، صادق سرابی (مترجم) ایوان آندریوویچ کریلوف
ناشر: پیک فرهنگ - 1381
25000 ریال
لی یف آلساندروویچ لشینسکی، صادق سرابی (مترجم) لی یف آلساندروویچ لشینسکی
ناشر: پیک فرهنگ - 1381
5000 ریال
گابریچفسکی، صادق سرابی (مترجم) گابریچفسکی
ناشر: سیمین دخت - 19 مرداد 1384
9000 ریال
نیکلای واسیلیویچ گوگول، صادق سرابی (مترجم) نیکلای واسیلیویچ گوگول
ناشر: سیمین دخت - 19 مرداد 1384
4000 ریال
صادق سرابی صادق سرابی
ناشر: پیک فرهنگ - 1381
6000 ریال
د. دوبینسکی، صادق سرابی (مترجم) د. دوبینسکی
ناشر: پیک فرهنگ - 1382
4200 ریال
ام.کلیا گینوی، کوندرا تیوا، صادق سرابی (مترجم) ام.کلیا گینوی
ناشر: انتشارات 123(یکصد و بیست و سه) - 10 آذر 1387
15000 ریال
آنتوان سیمونویچ ماکارنکو، صادق سرابی (مترجم) آنتوان سیمونویچ ماکارنکو
ناشر: سیمین دخت - 1383
12000 ریال
صادق سرابی (تهیه و تنظیم) صادق سرابی (تهیه و تنظیم)
ناشر: سیمین دخت - 12 دی 1389
42000 ریال
پل روبسن، صادق سرابی (مترجم) پل روبسن
ناشر: سیمین دخت - 1383
7500 ریال
دی. دوکو، صادق سرابی (مترجم) دی. دوکو
ناشر: پیک فرهنگ - 1382
7000 ریال
ناشر: پیک فرهنگ - 1381
68000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد