ترتیب بر اساس:
اندرو پرینگل پتیسون، جان لاک، صادق رضازاده شفق (مترجم) اندرو پرینگل پتیسون
ناشر: شفیعی - 3 آبان 1399
980000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
هرولدآلبرت لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم) هرولدآلبرت لمب
ناشر: علم - 18 اردیبهشت 1384
1750000 ریال
صادق رضازاده شفق (مترجم)، علی اصغر عبدالهی (ویراستار) صادق رضازاده شفق (مترجم)
ناشر: دنیای کتاب - 13 آذر 1389
150000 ریال
هرولد لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم) هرولد لمب
ناشر: دنیای کتاب - 17 مرداد 1391
850000 ریال
هرولد لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم) هرولد لمب
ناشر: سپهر ادب - 7 دی 1389
78000 ریال
صادق رضازاده شفق (گردآورنده) صادق رضازاده شفق (گردآورنده)
ناشر: نشر ثالث - 1386
550000 ریال
کریم طاهرزاده بهزاد، سیدحسن تقی زاده (مقدمه)، صادق رضازاده شفق (مقدمه) کریم طاهرزاده بهزاد
ناشر: اقبال - 16 اردیبهشت 1391
150000 ریال
هرولد لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم) هرولد لمب
ناشر: بهزاد - 4 خرداد 1390
700000 ریال
هرولد لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم) هرولد لمب
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 30 آبان 1389
300000 ریال
هرولد لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم) هرولد لمب
ناشر: سپهر ادب - 7 دی 1389
83000 ریال
پل هورن، صادق رضازاده شفق (مترجم) پل هورن
ناشر: علمی و فرهنگی - 1381
15000 ریال
هرولد لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم)، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) هرولد لمب
ناشر: به آفرین - 15 مرداد 1390
260000 ریال
هرولد لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم) هرولد لمب
ناشر: پارمیس - 1389
185000 ریال
صادق رضازاده شفق (تدوین) صادق رضازاده شفق (تدوین)
ناشر: سپهر ادب - 8 دی 1389
78000 ریال
هرولدآلبرت لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم) هرولدآلبرت لمب
ناشر: علم - 11 اردیبهشت 1386
55000 ریال
نمایش 1 - 15 از 93 مورد