محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
صادق رشیدی، حمیدرضا شعیری(مقدمه) صادق رشیدی
ناشر: علم - آبان 1400
600000 ریال 540000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - خرداد 1401
850000 ریال 680000 ریال
سام اسمایلی، صادق رشیدی (مترجم)، پرستو جعفری (مترجم) سام اسمایلی
ناشر: افراز - دی 1392
3500000 ریال 3150000 ریال
ناشر: سروش - آذر 1400
1880000 ریال 1692000 ریال
صادق رشیدی، فرزانه فخریان (ویراستار) صادق رشیدی
ناشر: سروش - خرداد 1402
1880000 ریال 1692000 ریال
رولان بارت، صادق رشیدی (مترجم)، فرزانه دوستی (مترجم) رولان بارت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آبان 1401
4200000 ریال 3780000 ریال
رولان بارت، صادق رشیدی (مترجم) رولان بارت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1399
170000 ریال
ناشر: علم - بهمن 1393
550000 ریال
محمدرضا آزاده فر، صادق رشیدی، حمیدرضا رضایی محمدرضا آزاده فر
ناشر: سوره مهر - مرداد 1392
150000 ریال
صادق رشیدی، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) صادق رشیدی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، پژوهشکده فرهنگ و هنر - مهر 1390
55000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1396
130000 ریال
نوزهت کازمی، صادق رشیدی (مترجم) نوزهت کازمی
ناشر: افراز - آبان 1392
200000 ریال
صادق رشیدی(گردآورنده)، فاطمه عظیمی فرد(گردآورنده) صادق رشیدی(گردآورنده)
ناشر: نمایش وابسته به موسسه انجمن نمایش - فروردین 1402
650000 ریال
ناشر: نمایش وابسته به موسسه انجمن نمایش - فروردین 1402
1500000 ریال
صادق رشیدی (مترجم) صادق رشیدی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آذر 1398
150000 ریال
ناشر: علم - شهریور 1393
950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد