ترتیب بر اساس:
زهرا آیت اللهی، شیماسادات حسینی، امیرحسین بانکی پورفرد، بتول نامجو، محمدجواد محمودی، مونس سیاح، انسیه کتابچی، سعید فلاحی (ویراستار) زهرا آیت اللهی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - اسفند 1402
750000 ریال 675000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
جواد رمضانی، محمدحسن دشتی خویدکی، عباس فتاحی بافقی، سمیه صادق نیا، سعید کمالی مهریزی، علیرضا صادقیان، علی توکلی، علی رشمی، سیدعباس حسینی، لیلا رحیمی، شیماسادات حسینی، ربابه مرآت، مینا ابوئی مهریزی، مریم السادات رفوگر، مهدیه زارع بخی جواد رمضانی
ناشر: حتمی - دی 1402
3490000 ریال 3141000 ریال
شیماسادات حسینی، محمود حکمت نیا، مونس سیاح، محمدجواد محمودی، بتول نامجو، امیرحسین بانکی پورفرد، زهرا آیت اللهی، مرضیه کرمی (ویراستار) شیماسادات حسینی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مرداد 1401
750000 ریال
شیماسادات حسینی(گردآورنده)، نیره قوی(تدوین) شیماسادات حسینی(گردآورنده)
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - آبان 1398
150000 ریال
داود آشوری (مترجم)، مرجان پروانه (ویراستار)، نیره قوی (تدوین)، شیماسادات حسینی (گردآورنده)، زهره سادات آثاری (گردآورنده) داود آشوری (مترجم)
ناشر: ساحل اندیشه تهران - تیر 1389
30000 ریال
شیماسادات حسینی، جواد توحیدی منش، مریم مهدوی (ویراستار) شیماسادات حسینی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - آذر 1400
80000 ریال
نیره قوی(تدوین)، شیماسادات حسینی(تدوین) نیره قوی(تدوین)
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - اسفند 1402
1500000 ریال
نسترن ابوالقاسم، شیماسادات حسینی، سمیه قاسم زاده نسترن ابوالقاسم
ناشر: گزینه پارسیان طب - فروردین 1401
1345000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد