ترتیب بر اساس:
شیرین قدمی (گردآورنده)، مریم سنجری پور (گردآورنده)، محمدامین جاویدی (گردآورنده)، بهمن اکبری (گردآورنده)، نجات مهدیه (زیرنظر) شیرین قدمی (گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر - آبان 1391
290000 ریال 261000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
سعیده عبدالله پور (گردآورنده)، سمانه عبداله پور (گردآورنده)، محمدحسن موسوی (گردآورنده)، شیرین قدمی (گردآورنده)، مینا اوحدی (زیرنظر) سعیده عبدالله پور (گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر - 1393
319000 ریال 287100 ریال
نجات مهدیه (زیرنظر)، شیرین قدمی (گردآورنده)، ناهید داودیان (گردآورنده)، عاطفه شیرکوند (گردآورنده) نجات مهدیه (زیرنظر)
ناشر: جامعه نگر - خرداد 1389
159000 ریال
سیدمحمدحسن موسوی (گردآورنده)، مینا اوحدی (زیرنظر)، نجات مهدیه (تدوین)، شیرین قدمی (گردآورنده)، محمدعلی مولوی (مقدمه) سیدمحمدحسن موسوی (گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر، سالمی - مرداد 1389
155000 ریال
ترنس اوستن براون، شیرین قدمی (مترجم)، مرضیه موج بافان (مترجم)، بهمن اکبری (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: جامعه نگر - خرداد 1392
250000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد