ترتیب بر اساس:
عبدالمحمد کجباف زاده، فرهاد حسین پناه، ماهیار آذر، سعید اصلان آبادی، محسن پرویز، محمود شفیع زاده، شیرین قاضی زاده، پرویز قره خانی، فاطمه لالوها، سیما نوحی عبدالمحمد کجباف زاده
ناشر: ما و شما - 30 بهمن 1391
750000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
علیرضا رجایی، سیداصغر ساداتیان، شیرین قاضی زاده، مهدی امام، منصور سروش علیرضا رجایی
ناشر: ما و شما - 14 مهر 1388
110000 ریال
سیدموید علویان، ماهیار آذر، محبوب لسان پزشکی، سیداصغر ساداتیان، شیرین قاضی زاده، سعید اصلان آبادی، مهدی امام، ناصر اصلان آبادی، سوزان پادراد، رامین حسین پناه، مرجان خلاصی، حمیده فلسفی، سونیا هاشمی قائمی سیدموید علویان
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 3 مهر 1386
59000 ریال
سیداصغر ساداتیان، پرویز قره خانی، افسانه آقازاده نائینی، شیرین قاضی زاده، ترانه تبریزی، تیمور برناتون سیداصغر ساداتیان
ناشر: آینده سازان - 17 بهمن 1388
80000 ریال
جان ویتر یچ ویلیامز، کنت لیونو، گری کانینگهام، آزیتا محمودان (مترجم)، نسرین بزازبنابی (مترجم)، فاطمه داوری تنها (مترجم)، اقدس صفری (مترجم)، شیرین قاضی زاده (مقدمه) جان ویتر یچ ویلیامز
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 14 بهمن 1387
129500 ریال
پرویز قره خانی، شیرین قاضی زاده، فاطمه لالوها، شادی اسدی، اعظم السادات میریان، سیداصغر ساداتیان پرویز قره خانی
ناشر: ما و شما - 30 بهمن 1391
20000 ریال
سیداصغر ساداتیان، پرویز قره خانی، افسانه آقازاده نائینی، شیرین قاضی زاده، تیمور برنائون، ترانه تبریزی سیداصغر ساداتیان
ناشر: آینده سازان - 18 مرداد 1385
80000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد