ترتیب بر اساس:
یان کرایب، شهناز مسمی پرست (مترجم) یان کرایب
ناشر: موسسه نشرآگه - 13 اسفند 1401
1920000 ریال 1824000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
یان کرایب، تد بنتون، شهناز مسمی پرست (مترجم) یان کرایب
ناشر: آگه - 2 آبان 1401
1120000 ریال 1008000 ریال
گئورگ زیمل، شهناز مسمی پرست (مترجم) گئورگ زیمل
ناشر: نشر ثالث - 15 مهر 1392
1700000 ریال 1530000 ریال
آرتور آسابرگر، شهرزاد قانونی (مترجم)، شهناز مسمی پرست (مترجم)، خاطره اکرمی (ویراستار) آرتور آسابرگر
ناشر: آگه - 15 مرداد 1393
350000 ریال 315000 ریال
شهناز مسمی پرست (مترجم)، ستاره قانونی (مترجم) شهناز مسمی پرست (مترجم)
ناشر: گل آذین - 5 آبان 1393
1100000 ریال 990000 ریال
کارل لوویت، شهناز مسمی پرست (مترجم)، برایان ترنر(مقدمه) کارل لوویت
ناشر: ققنوس - 23 بهمن 1398
210000 ریال
گئورگ زیمل، شهناز مسمی پرست (مترجم)، گای اکس (مقدمه) گئورگ زیمل
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 21 دی 1387
45000 ریال
دیوید فریزبی، شهناز مسمی پرست (مترجم) دیوید فریزبی
ناشر: ققنوس - 1 تیر 1393
120000 ریال
گئورگ زیمل، شهناز مسمی پرست (مترجم) گئورگ زیمل
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 25 مرداد 1399
1500000 ریال
راجر تریگ، شهناز مسمی پرست (مترجم) راجر تریگ
ناشر: نشر نی - 17 آذر 1386
230000 ریال
شهناز مسمی پرست (مترجم) شهناز مسمی پرست (مترجم)
ناشر: نشر نی - 1388
46000 ریال
جان میلبنک، شهناز مسمی پرست (مترجم) جان میلبنک
ناشر: ترجمان علوم انسانی - 18 خرداد 1399
660000 ریال
جنیفر لیمن، شهناز مسمی پرست (مترجم) جنیفر لیمن
ناشر: نشر نی - 19 اردیبهشت 1385
32000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد