ترتیب بر اساس:
سیدعلی کشاورز، مژگان کمپانی (ویراستار)، شهناز خانلو (ویراستار) سیدعلی کشاورز
ناشر: آییژ - دی 1392
800000 ریال 720000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
شعله بیگدلی، علیرضا کیامنش، دیوید دبلیو جانسون، راجرتی. جانسون، شهناز خانلو (ویراستار) شعله بیگدلی
ناشر: آییژ - دی 1390
650000 ریال 585000 ریال
حمیدرضا کفاش، زهره عابدی کرجی بان، محمدرضا افضل نیا (ویراستار)، شهناز خانلو (ویراستار) حمیدرضا کفاش
ناشر: مدرسه - اسفند 1388
31000 ریال
محمدرضا یوسفی، شهناز خانلو (ویراستار) محمدرضا یوسفی
ناشر: پیدایش - دی 1385
25000 ریال
محمدرضا یوسفی، رضا کریمی (ویراستار)، شهناز خانلو (ویراستار) محمدرضا یوسفی
ناشر: پیدایش - مهر 1387
25000 ریال
آیزاک آسیموف، شهناز خانلو (مترجم)، هوشنگ شریف زاده (مترجم)، ایرج جهانشاهی (مترجم) آیزاک آسیموف
ناشر: واژه - 1381
4500 ریال
محمدرضا یوسفی، شهناز خانلو (ویراستار) محمدرضا یوسفی
ناشر: پیدایش - اسفند 1385
22000 ریال
محمدرضا یوسفی، شهناز خانلو (ویراستار) محمدرضا یوسفی
ناشر: پیدایش - دی 1385
25000 ریال
شهناز خانلو (به اهتمام)، اندیشه قدیریان (به اهتمام)، روح انگیز چمنی (به اهتمام) شهناز خانلو (به اهتمام)
ناشر: خاطره - فروردین 1389
45000 ریال
سوزان حبیب، شیبا ملک، شیفته مستوفیان، پریسا پهلوان، سعیده شعارینژاد، شهناز خانلو (ویراستار) سوزان حبیب
ناشر: شرکت انتشارات آموزش - نوآموز - شهریور 1398
120000 ریال
ماری آراد گلی، شهناز خانلو (ویراستار) ماری آراد گلی
ناشر: رضوان پرتو - دی 1388
شهناز خانلو، فهیمه باب الحوائجی شهناز خانلو
ناشر: تکوک زرین - 1382
13500 ریال
ناشر: سپهر سخن (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سپهر سخن) - مرداد 1385
17000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد