ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - بهمن 1396
320000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
فیلیپ کاتلر، هرماوان کارتاجایا، ایوان ستیاوان، علی عمویی اوجاکی (مترجم)، شهریار محسنین (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 6 دی 1398
270000 ریال
محمدرحیم اسفیدانی، شهریار محسنین محمدرحیم اسفیدانی
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1397
400000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 19 مهر 1390
300000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 23 مهر 1392
300000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد