ترتیب بر اساس:
آنا اسپراول، محمدرضا افضلی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار) آنا اسپراول
ناشر: فاطمی - 11 اسفند 1389
40000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
فیونا مک دانلد، محمدرضا افضلی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار) فیونا مک دانلد
ناشر: فاطمی - 16 مهر 1390
40000 ریال
مایکل وایت، محمدرضا افضلی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار) مایکل وایت
ناشر: فاطمی - 25 اسفند 1388
40000 ریال
مایکل پولارد، محمدرضا افضلی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار) مایکل پولارد
ناشر: فاطمی - 30 فروردین 1385
300000 ریال
فیلیپا دیویس، امیرحسین شهبازلو (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار)، محمدرضا هراتی (ویراستار) فیلیپا دیویس
ناشر: به تدبیر - 11 آبان 1387
35000 ریال
مایکل وایت، محمدرضا افضلی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار) مایکل وایت
ناشر: فاطمی - 22 اسفند 1388
40000 ریال
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 17 فروردین 1387
100000 ریال
بورلی برچ، محمدرضا افضلی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار) بورلی برچ
ناشر: فاطمی - 19 اسفند 1388
40000 ریال
نایجل هاوکس، شهرزاد فتوحی (مترجم) نایجل هاوکس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1397
150000 ریال
سام پرنیا، شهرزاد فتوحی (مترجم) سام پرنیا
ناشر: جیحون - 17 فروردین 1387
75000 ریال
زهرا ابطحی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار)، محمدرضا هراتی (ویراستار) زهرا ابطحی (مترجم)
ناشر: به تدبیر - 1389
30000 ریال
بورلی برچ، محمدرضا افضلی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار) بورلی برچ
ناشر: فاطمی - 30 فروردین 1385
15500 ریال
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 4 آبان 1398
110000 ریال
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 7 اسفند 1398
140000 ریال
پگی پارکس، محمدرضا افضلی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار) پگی پارکس
ناشر: فاطمی - 30 فروردین 1385
15500 ریال
نمایش 1 - 15 از 56 مورد