ترتیب بر اساس:
ال ریس، جک تروت، علیرضا صالحی (مترجم)، شهرام آبابایی (مترجم) ال ریس
ناشر: سایبان - مهر 1400
1100000 ریال 880000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
شهرام آبابایی (ویراستار) شهرام آبابایی (ویراستار)
ناشر: کلید آموزش - مرداد 1389
رز لیچ، شهرام آبابایی (مترجم) رز لیچ
ناشر: پرک - مرداد 1398
300000 ریال
شهرام آبابایی (مترجم) شهرام آبابایی (مترجم)
ناشر: سایبان - 1396
140000 ریال
لورا ریس، علیرضا صالحی، شهرام آبابایی لورا ریس
ناشر: سایبان - مرداد 1399
400000 ریال
امیر محمودی (گردآورنده)، محمدرضا فروزنده دوست (گردآورنده)، شهرام آبابایی (گردآورنده)، فرحناز مصطفایی (گردآورنده)، ثریا اویسی (گردآورنده) امیر محمودی (گردآورنده)
ناشر: توسعه آموزش، کلید آموزش - آذر 1388
ال ریس، جک تروت، علیرضا صالحی درجزینی (مترجم)، شهرام آبابایی (مترجم) ال ریس
ناشر: سایبان - آذر 1401
600000 ریال
علیرضا صالحی، شهرام آبابایی علیرضا صالحی
ناشر: سایبان - آبان 1399
900000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد