ترتیب بر اساس:
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: سمت - تیر 1402
1160000 ریال 1044000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 120000 ریال
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1398
2000000 ریال 1800000 ریال
شمس السادات زاهدی، حسین بنی آدم (ویراستار) شمس السادات زاهدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آذر 1395
650000 ریال 585000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - مهر 1395
900000 ریال 810000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - آبان 1397
1200000 ریال 1080000 ریال
شمس السادات زاهدی، محمدباقر خسروی (ویراستار) شمس السادات زاهدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد 1388
1500000 ریال 1350000 ریال
شمس السادات زاهدی، داود مدنی (ویراستار) شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - خرداد 1399
250000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1389
36000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1387
1760000 ریال
شمس السادات زاهدی، داود مدنی (ویراستار) شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1390
82000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - خرداد 1392
59000 ریال
شمس السادات زاهدی، گوئل کهن (ویراستار) شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - مهر 1390
220000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - اسفند 1386
250000 ریال
ابوالقاسم طاهری، شمس السادات زاهدی(مصحح) ابوالقاسم طاهری
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
630000 ریال
سیدمهدی الوانی، شمس السادات زاهدی (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1386
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد