ترتیب بر اساس:
شلدون راس، احمد پارسیان (مترجم)، علی همدانی (مترجم)، نازیلا یزدانی (ویراستار) شلدون راس
ناشر: شیخ بهایی - 5 دی 1400
1850000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
شلدون راس، تقی شفیعی، احمد پارسیان (مترجم)، علی زینل همدانی (مترجم)، محمود برنجکوب (ویراستار) شلدون راس
ناشر: شیخ بهایی - 15 آبان 1389
1000000 ریال
شلدون راس، سیدابوالقاسم بزرگ نیا (مترجم)، مجید اسدی (مترجم) شلدون راس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 27 شهریور 1389
62000 ریال
شلدون راس، عبدالرضا بازرگان لاری (مترجم) شلدون راس
ناشر: آییژ - 16 آذر 1389
200000 ریال
شلدون راس، هاشم پروانه مسیحا، سید مقتدی هاشمی پرست (مترجم) شلدون راس
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 1375
50000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد