ترتیب بر اساس:
جان سانتراک، شاهده سعیدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 15 دی 1401
2900000 ریال 2320000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 16 آبان 1402
490000 ریال 392000 ریال
هلن ادوم، مویرا باترفیلد، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) هلن ادوم
ناشر: قدیانی - 23 مهر 1399
250000 ریال 200000 ریال
کیت وودوارد، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) کیت وودوارد
ناشر: قدیانی - 12 آبان 1399
250000 ریال 200000 ریال
هلن ادوم، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) هلن ادوم
ناشر: قدیانی - 28 تیر 1399
250000 ریال 200000 ریال
استیو پارکر، رویا خوئی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، ژاله راستانی (ویراستار) استیو پارکر
ناشر: محراب قلم - شهریور 1397
350000 ریال 280000 ریال
کریستوفر مینارد، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، شاهده سعیدی (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) کریستوفر مینارد
ناشر: محراب قلم - 18 تیر 1392
350000 ریال 315000 ریال
کیت وودوارد، رضوان دزفولی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) کیت وودوارد
ناشر: قدیانی - 28 تیر 1399
250000 ریال 200000 ریال
سوفی تاهتا، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) سوفی تاهتا
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 25 مرداد 1399
250000 ریال 200000 ریال
کیت وودوارد، مایک آنوین، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) کیت وودوارد
ناشر: قدیانی - 28 تیر 1399
250000 ریال 200000 ریال
کیت نیدهام، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) کیت نیدهام
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 28 تیر 1399
250000 ریال 200000 ریال
جکی جاف، رویا خوئی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار)، شاهده سعیدی (ویراستار) جکی جاف
ناشر: محراب قلم - 1 اسفند 1391
350000 ریال 315000 ریال
آندرو شارمن، رویا خوئی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، ژاله راستانی (ویراستار) آندرو شارمن
ناشر: محراب قلم - 5 اسفند 1391
450000 ریال 405000 ریال
آنیتا گانری، رویا خوئی (مترجم)، ژاله راستانی (ویراستار)، شاهده سعیدی (ویراستار) آنیتا گانری
ناشر: محراب قلم - 1 اسفند 1391
350000 ریال 315000 ریال
سوزان مایس، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) سوزان مایس
ناشر: قدیانی - 28 تیر 1399
250000 ریال 200000 ریال
تووه یالسون، شاهده سعیدی (مترجم) تووه یالسون
ناشر: نشر مرکز، کتاب مریم - 15 اردیبهشت 1392
99000 ریال 89100 ریال
نمایش 1 - 15 از 212 مورد