محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
مانش پاتل، ابراهیم صالح (مترجم)، سینا محامی (مترجم) مانش پاتل
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - فروردین 1401
1780000 ریال 1602000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
رابرت سی ماینر، سینا محامی (مترجم)، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) رابرت سی ماینر
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 1402
2950000 ریال 2655000 ریال
مانش پاتل، سینا محامی (مترجم)، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) مانش پاتل
ناشر: آراد کتاب - آذر 1401
1780000 ریال 1602000 ریال
جنت ای مکدوول، ابراهیم صالح رامسری (مترجم)، سینا محامی (مترجم) جنت ای مکدوول
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - 1402
1650000 ریال
رابرت سی. ماینر، سینا محامی (مترجم)، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) رابرت سی. ماینر
ناشر: آراد کتاب - اردیبهشت 1401
1950000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد