ترتیب بر اساس:
نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)، مینا عبدالهی (مترجم)، عظیمه ایزدی (مترجم)، سیلویااسکات استامپ (ویراستار)، جانیس ال ریموند (ویراستار)، ال. کتلین ماهان (ویراستار) نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 5 اسفند 1391
160000 ریال 144000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
سیلویااسکات استامپ، ال. کتلین ماهان، گیتی ستوده (مترجم) سیلویااسکات استامپ
ناشر: رویان پژوه - 27 شهریور 1391
160000 ریال
سیلویا اسکات استامپ، کتلین ماهان، ماری ویولا کراوس، فرزاد شیدفر (مترجم)، ناهید خلدی (مترجم)، سیدعلی کشاورز (زیرنظر) سیلویا اسکات استامپ
ناشر: جامعه نگر - 10 تیر 1386
249000 ریال
سیلویا اسکات استامپ، جودیت ماهان کتلین ارین، نوشین کاشانی پور، تکتم کریم زاده، فاطمه محمدی چلکاسری (مترجم) سیلویا اسکات استامپ
ناشر: نور دانش - 1383
26000 ریال
سیلویا اسکات استامپ، کتلین ماهان، ماری ویولا کراوس، ناهید بروجردی (مترجم)، سیدعلی شهروزی (مترجم) سیلویا اسکات استامپ
ناشر: پلک - 1382
12000 ریال
ال. کتلین ماهان، سیلویا اسکات استامپ، جانیس ال ریموند، کاظم اسلامی (مترجم) ال. کتلین ماهان
ناشر: جعفری - 24 بهمن 1391
55000 ریال
ماهان ال کتلین، سیلویا اسکات استامپ، میترا حریری (مترجم) ماهان ال کتلین
ناشر: تایماز - 25 آبان 1390
42000 ریال
جنیسل ریموند، ماهان ال کتلین، سیلویا اسکات استامپ، گیتی ستوده (مترجم)، فریبا کوهدانی (مترجم) جنیسل ریموند
ناشر: رویان پژوه - 17 تیر 1392
128000 ریال
جنیسل ریموند، ال. کتلین ماهان، سیلویااسکات استامپ، مریم تقدیر (مترجم)، مهکامه عاشورپور (مترجم)، زهره مظلوم (زیرنظر) جنیسل ریموند
ناشر: آثار سبحان - 1 آبان 1391
74000 ریال
سیلویااسکات استامپ، ال. کتلین ماهان، جانیکل ریموند، سلمان محمدی (مترجم) سیلویااسکات استامپ
ناشر: رهپویان شریف - 27 بهمن 1392
325000 ریال
سیلویااسکات استامپ، جانیکل ریموند، ال. کتلین ماهان، سلمان محمدی (مترجم) سیلویااسکات استامپ
ناشر: رهپویان شریف - 27 بهمن 1392
325000 ریال
سیلویا اسکات استامپ، ال. کتلین ماهان، جلال حجازی (مترجم)، فاطمه رضاییان (مترجم) سیلویا اسکات استامپ
ناشر: اندیشه رفیع - 9 خرداد 1390
59500 ریال
جانیس ال ریموند، ال. کتلین ماهان، سیلویا اسکات استامپ، سیده آمنه مجد (مترجم)، فرزانه نگهبان (مترجم)، ایراندخت نیکبخت جم (مترجم)، ندا فاضل (مترجم)، لیلا شفیعی نیک (مترجم)، حمیدرضا فرشچی (ویراستار) جانیس ال ریموند
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 9 تیر 1392
399000 ریال
سیلویا اسکات استامپ سیلویا اسکات استامپ
ناشر: کنجکاو - 16 بهمن 1389
790000 ریال
سیلویااسکات استامپ، جانیس ال ریموند، ال. کتلین ماهان سیلویااسکات استامپ
ناشر: راز نهان - 6 مرداد 1392
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد