محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مهر 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
فردآر دیوید، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
4000000 ریال 3600000 ریال
گری دسلر، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) گری دسلر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
4400000 ریال 3960000 ریال
استیفن پی رابینز، دیوید ای دی سنزو، سید محمد اعرابی (مترجم)، محمد علی حمیدرفیعی (مترجم) استیفن پی رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
4700000 ریال 4230000 ریال
ریچاردال دفت، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1398
2700000 ریال 2430000 ریال
اورویل واکر، هارپر بوید، جان مالینز، جان کلود لرش، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) اورویل واکر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند 1396
4300000 ریال 3870000 ریال
طارق خلیل، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) طارق خلیل
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند 1395
4120000 ریال 3708000 ریال
سیدمحمد اعرابی سیدمحمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
1350000 ریال 1215000 ریال
ریچاردال دفت، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مرداد 1398
5950000 ریال 5355000 ریال
گرچن راس من، کاترین مارشال، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) گرچن راس من
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - بهمن 1395
2240000 ریال 2016000 ریال
جی.دیوید هانگر، تامس ویلن، سیدمحمد اعرابی (مترجم) جی.دیوید هانگر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مرداد 1401
3100000 ریال 2480000 ریال
ریچاردال دفت، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1395
3000000 ریال 2700000 ریال
استیون رابینز، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
4650000 ریال 4185000 ریال
جی.دیوید هانگر، تامس ویلن، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، هاشم آقازاده (مترجم) جی.دیوید هانگر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - آبان 1395
2400000 ریال 2160000 ریال
فردآر دیوید، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، محمد تقی زاده مطلق (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند 1396
3200000 ریال 2880000 ریال
نمایش 1 - 15 از 149 مورد