ترتیب بر اساس:
سیدکمال حیدری، مجید شمس آبادی حسینی (مترجم)، مسعود فکری (ویراستار)، جوادعلی کسار (به اهتمام) سیدکمال حیدری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 14 تیر 1393
360000 ریال 324000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
سیدکمال حیدری، مهدی گل بخش منشادی (مترجم)، مسعود فکری (ویراستار) سیدکمال حیدری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 14 تیر 1393
125000 ریال
سیدکمال حیدری، سیدمحمدحسین میرلوحی (مترجم)، مسعود فکری (ویراستار) سیدکمال حیدری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 14 تیر 1393
165000 ریال
ناشر: سخن - 24 شهریور 1392
185000 ریال
سیدکمال حیدری، محمدعلی سلطانی سیدکمال حیدری
ناشر: سخن - 13 مرداد 1393
285000 ریال
ناشر: دار فراقد - 4 آبان 1398
ناشر: دار فراقد - 4 آبان 1398
سیدکمال حیدری سیدکمال حیدری
ناشر: دار فراقد - اسفند 1395
100000 ریال
سیدکمال حیدری سیدکمال حیدری
ناشر: دار فراقد - فروردین 1395
سیدکمال حیدری سیدکمال حیدری
ناشر: دار فراقد - خرداد 1396
سیدکمال حیدری سیدکمال حیدری
ناشر: دار فراقد - بهمن 1395
ناشر: دار فراقد - 4 آبان 1398
ناشر: دار فراقد - 4 آبان 1398
نمایش 1 - 15 از 58 مورد