ترتیب بر اساس:
سیدمهرداد مظفر، امید صادق پور سیدمهرداد مظفر
ناشر: اندیشه آور، آبژ، ابن سینا - 3 اردیبهشت 1395
7900000 ریال 7110000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 26 مهر 1402
450000 ریال 405000 ریال
سیدمهرداد مظفر سیدمهرداد مظفر
ناشر: اندیشه آور، آبژ، ابن سینا - اردیبهشت 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
طاهره محمودیان، سیدمهرداد مظفر طاهره محمودیان
ناشر: اندیشه آور، آبژ - 19 خرداد 1393
500000 ریال 450000 ریال
سیدمهرداد مظفر سیدمهرداد مظفر
ناشر: اندیشه آور، آبژ - 9 دی 1392
300000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: جامعه نگر، آبژ، ژیوار - 30 آذر 1392
349000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: جامعه نگر، آبژ، ژیوار - 31 خرداد 1393
480000 ریال
تامس ام. سانتلا، نازیلا رستمی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (مترجم)، طهورا ضرابیان (مترجم)، رشاد مردوخی (ویراستار) تامس ام. سانتلا
ناشر: ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش - 18 دی 1389
38000 ریال
رندی مهلینگ، نازیلا رستمی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (مترجم) رندی مهلینگ
ناشر: ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش - 18 دی 1389
38000 ریال
آلیو. ام فاستر، رشاد مردوخی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (مترجم) آلیو. ام فاستر
ناشر: ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش - 18 دی 1389
38000 ریال
فاستر آلیو، سیدمهرداد مظفر (مترجم)، طهورا ضرابیان (مترجم)، رشاد مردوخی (ویراستار) فاستر آلیو
ناشر: ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش - 18 دی 1389
38000 ریال
فاستر آلیو، رشاد مردوخی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (مترجم) فاستر آلیو
ناشر: ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش - 18 دی 1389
38000 ریال
تارا کولهوفر، رشاد مردوخی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (مترجم) تارا کولهوفر
ناشر: ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش - 29 دی 1389
38000 ریال
ناشر: اندیشه آور - 12 اسفند 1387
5000 ریال
ناشر: اندیشه آور - 12 اسفند 1387
5000 ریال
نمایش 1 - 15 از 86 مورد