ترتیب بر اساس:
محمدجعفر حداد، سیدمحسن صفوی محمدجعفر حداد
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان)، مرکز انتشارات - 11 تیر 1384
28000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
مایکل پ. گروور، سیدمحسن صفوی (مترجم)، آتوسا سعادتی (ویراستار) مایکل پ. گروور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 27 مرداد 1398
200000 ریال
تونی اوچلو، درک مورفی، فرانک نانفارا، سعید میریان (مترجم)، سیدمحسن صفوی (مترجم) تونی اوچلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 14 اسفند 1387
30000 ریال
مایکل پ. گروور، سیدمحسن صفوی (مترجم)، آتوسا سعادتی (ویراستار) مایکل پ. گروور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 16 آبان 1389
110000 ریال
سیدمحسن صفوی سیدمحسن صفوی
ناشر: ارکان دانش - 21 خرداد 1390
140000 ریال
سیدمحسن صفوی، فرهاد عظیمی فر سیدمحسن صفوی
ناشر: جنگل، جاودانه - 2 مرداد 1387
46000 ریال
سیدمحسن صفوی، سیدسعید میریان، حمیدرضا هوشیارمنش سیدمحسن صفوی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان)، مرکز انتشارات - 6 اسفند 1385
30000 ریال
سیدمحسن صفوی، سیدسعید میریان، فرهاد عظیمی فر سیدمحسن صفوی
ناشر: آران - 14 آذر 1386
28000 ریال
سعید میریان (تدوین)، سیدمحسن صفوی (تدوین)، حامد معصومی (تدوین)، سعید بهبهانی (تدوین) سعید میریان (تدوین)
ناشر: آران - 8 شهریور 1389
27000 ریال
سیدمحسن صفوی، سیدسعید میریان، فرهاد عظیمی فر سیدمحسن صفوی
ناشر: آران - 23 بهمن 1386
53000 ریال
سیدمحسن صفوی، فرهاد عظیمی فر سیدمحسن صفوی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی - 30 فروردین 1389
33000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد