ترتیب بر اساس:
سیدعلی حائری روحانی سیدعلی حائری روحانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 شهریور 1400
420000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
جان ادوارد هال، سیدعلی حائری روحانی(مقدمه) جان ادوارد هال
ناشر: اندیشه رفیع - 30 دی 1398
1500000 ریال
کامران قاسمی (مترجم)، حوری سپهری (مترجم)، علی راستگارفرج زاده (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (زیرنظر) کامران قاسمی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 9 بهمن 1387
230000 ریال
آرتور گایتون، سیدعلی حائری روحانی (زیرنظر) آرتور گایتون
ناشر: اندیشه رفیع - 1393
1500000 ریال
علی راستگارفرج زاده، کامران قاسمی، سیدعلی حائری روحانی (مقدمه) علی راستگارفرج زاده
ناشر: اندیشه رفیع - 29 فروردین 1391
200000 ریال
آرتور گایتون، جان ادوارد هال، علی غلامرضانژاد (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (زیرنظر) آرتور گایتون
ناشر: آییژ - 26 آذر 1390
120000 ریال
کامران قاسمی، علی راستگارفرج زاده، سیدعلی حائری روحانی (مقدمه) کامران قاسمی
ناشر: اندیشه رفیع - 14 فروردین 1389
179000 ریال
سیدعلی حائری، کامران قاسمی (مترجم)، حوری سپهری (مترجم)، علی راستگارفرج زاده (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (زیرنظر) سیدعلی حائری
ناشر: اندیشه رفیع - 9 خرداد 1390
200000 ریال
آرتور گایتون، سیدعلی حائری روحانی (زیرنظر)، بهنود شاهی (گردآورنده)، رخساره سادات عقیلی (گردآورنده)، حامد اختیاری (گردآورنده)، محمدحسین کاظمی (گردآورنده)، نرگس بلوچ (گردآورنده)، منصور میرزایی قمی (تدوین) آرتور گایتون
ناشر: کتاب میر - 10 مرداد 1386
148000 ریال
آرتور گایتون، جان ادوارد هال، کامران قاسمی (مترجم)، حوری سپهری (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (زیرنظر) آرتور گایتون
ناشر: اندیشه رفیع - 18 آبان 1387
298000 ریال
آرتور گایتون، جان ادوارد هال، کامران قاسمی (مترجم)، حوری سپهری (مترجم)، علی راستگارفرج زاده (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (مقدمه) آرتور گایتون
ناشر: اندیشه رفیع - 22 دی 1389
700000 ریال
جان ادوارد، سیدعلی حائری روحانی(مقدمه) جان ادوارد
ناشر: اندیشه رفیع - 17 اسفند 1398
900000 ریال
زهرا قاسم زاده (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (زیرنظر) زهرا قاسم زاده (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - آذر 1395
750000 ریال
سوزان ای. مالرونی، آدام کی. مایرز، علی راستگارفرج زاده (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (مترجم) سوزان ای. مالرونی
ناشر: اندیشه رفیع - 7 بهمن 1392
149000 ریال
آرتور گایتون، جان ادوارد هال، حوری سپهری (مترجم)، علی راستگارفرج زاده (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (زیرنظر) آرتور گایتون
ناشر: اندیشه رفیع - 18 آبان 1387
149000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد