ترتیب بر اساس:
ناشر: زوار - 5 اسفند 1399
2800000 ریال 2380000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 5 دی 1399
150000 ریال 120000 ریال
سیدضیاء الدین سجادی سیدضیاء الدین سجادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 30 مهر 1393
95000 ریال
بدیل بن علی خاقانی(شاعر)، سیدضیاء الدین سجادی(به اهتمام) بدیل بن علی خاقانی(شاعر)
ناشر: جامی، علمی و فرهنگی - 5 آذر 1392
900000 ریال
بدیل بن علی خاقانی، سیدضیاء الدین سجادی (گردآورنده) بدیل بن علی خاقانی
ناشر: سخن - 1388
85000 ریال
بدیل بن علی خاقانی، سیدضیاء الدین سجادی (به اهتمام) بدیل بن علی خاقانی
ناشر: امیرکبیر، امیرکبیر، کتابهای جیبی - 18 فروردین 1393
135000 ریال
بدیل بن علی خاقانی، سیدضیاء الدین سجادی (گردآورنده) بدیل بن علی خاقانی
ناشر: سخن - 9 آبان 1390
85000 ریال
سیدضیاء الدین سجادی سیدضیاء الدین سجادی
ناشر: زوار - 22 اسفند 1389
1500000 ریال
سیدضیاء الدین سجادی سیدضیاء الدین سجادی
ناشر: زوار - 22 اسفند 1389
1200000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد