ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 آبان 1402
1930000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 4 دی 1401
3000000 ریال 2700000 ریال
سیدحسین صفایی، عباس قاسم زاده، سیدعزت الله عراقی، محمود صادقی، اسدالله امامی، عادل برزوئی، احمد حمیدزاده، بتول آهنی، ابوالقاسم گرجی(زیرنظر) سیدحسین صفایی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 8 مرداد 1401
2850000 ریال 2565000 ریال
سیدحسین صفایی، اسدالله امامی سیدحسین صفایی
ناشر: دانشگاه تهران - 15 مرداد 1391
1900000 ریال 1710000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 آذر 1399
1930000 ریال
سیدمرتضی قاسم زاده، سیدحسین صفایی سیدمرتضی قاسم زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 شهریور 1392
760000 ریال
ناشر: میزان - 28 اردیبهشت 1401
1350000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 31 خرداد 1393
770000 ریال
ناشر: میزان - 7 مهر 1389
1000000 ریال
سیدحسین صفایی، اسدالله امامی سیدحسین صفایی
ناشر: میزان - 27 اسفند 1401
1400000 ریال
ناشر: میزان - 13 مهر 1401
1500000 ریال
رنه داوید، کامی ژوفره اسپینوزی، سیدحسین صفایی (مترجم) رنه داوید
ناشر: میزان - 11 اسفند 1398
550000 ریال
سیدحسین صفایی سیدحسین صفایی
ناشر: میزان - بهمن 1397
700000 ریال
سیدحسین صفایی، حبیب الله رحیمی سیدحسین صفایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 بهمن 1391
185000 ریال
محمدحسن صادقی مقدم، سیدحسین صفایی (مقدمه) محمدحسن صادقی مقدم
ناشر: میزان - 23 اسفند 1390
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 40 مورد