محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
سیدحسن کاظمی سیدحسن کاظمی
ناشر: دوراندیشان - مرداد 1394
260000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
سیدحسن کاظمی(تدوین)، مجتبی پالوج(تدوین)، جهانبخش امامی(تدوین) سیدحسن کاظمی(تدوین)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی، اداره پردازش یافته - 12 مرداد 1398
750000 ریال
سیدحسن کاظمی، مجتبی پالوج، صادق حبیبی، آتوسا بختیاری (ویراستار) سیدحسن کاظمی
ناشر: مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 26 آبان 1398
750000 ریال
سیدحسن کاظمی، مجتبی پالوج، جهانبخش امامی سیدحسن کاظمی
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 21 بهمن 1398
1440000 ریال
سیدحسن کاظمی سیدحسن کاظمی
ناشر: مرتضی - 1 تیر 1387
30000 ریال
محمدسامی محمدعلی، سیدحسن کاظمی (مترجم) محمدسامی محمدعلی
ناشر: رزقی - 1382
9000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی - شهریور 1394
150000 ریال
ناشر: صعود - 18 فروردین 1394
230000 ریال
سیدحسن کاظمی سیدحسن کاظمی
ناشر: صعود - 1 دی 1393
135000 ریال
مریم نصیری (مترجم)، آمنه انوشه پور (مترجم)، سیدحسن کاظمی (ویراستار)، علی کیانی راد (ویراستار) مریم نصیری (مترجم)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 22 فروردین 1394
120000 ریال
مجتبی پالوج (ویراستار)، سیدحسن کاظمی (زیرنظر)، اسماعیل نصراصفهانی (گردآورنده) مجتبی پالوج (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 20 اسفند 1393
120000 ریال
بی.اس. پاور، حسن دانایی فرد (مترجم)، بهنام شهائی (مترجم)، سیدحسن کاظمی (ویراستار) بی.اس. پاور
ناشر: صفار - 17 مهر 1392
80000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد