ترتیب بر اساس:
رضا آقابابایی، سیدحسن قریشی رضا آقابابایی
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 10 مهر 1390
25000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 27 آذر 1400
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: لسان الصدق، ابتکار دانش - 21 اسفند 1390
25000 ریال
ناشر: لسان الصدق، ابتکار دانش - 9 آبان 1389
15000 ریال
ناشر: گنج عرفان - 1383
7500 ریال
رضا آقابابایی، سیدحسن قریشی رضا آقابابایی
ناشر: زائر - 25 تیر 1384
10000 ریال
سیدحسین حسینی، سیدحسن قریشی، حسن عزیزی (ویراستار) سیدحسین حسینی
ناشر: آسمان دانش - 25 تیر 1384
9500 ریال
ناشر: نسیم کوثر، قلم مکنون، شایستگان - 19 بهمن 1389
20000 ریال
ناشر: سلوک جوان - 27 خرداد 1388
19000 ریال
ناشر: نسیم کوثر، گنج عرفان، شایستگان - 25 بهمن 1389
20000 ریال
هرولد لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم)، رضا آقابابایی (مقدمه)، سیدحسن قریشی (مقدمه)، بنت الهدی طالب (مصحح)، طاهره رجبی (مصحح) هرولد لمب
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 7 شهریور 1390
50000 ریال
رضا آقابابایی، سیدحسن قریشی رضا آقابابایی
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 28 اسفند 1390
25000 ریال
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، قلم مکنون - 29 فروردین 1390
20000 ریال
هرولد لمب، صادق رضازاده شفق (مترجم)، رضا آقابابایی (مقدمه)، سیدحسن قریشی (مقدمه)، بنت الهدی طالب (مصحح)، طاهره رجبی (مصحح) هرولد لمب
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 6 شهریور 1390
50000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد