ترتیب بر اساس:
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 اسفند 1400
900000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 مهر 1401
2030000 ریال
سید جلال دهقانی فیروز آبادی سید جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 تیر 1400
800000 ریال
شیرین هانتر، مهدی ذوالفقاری (مترجم)، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی (مقدمه) شیرین هانتر
ناشر: میزان - 14 بهمن 1392
200000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی، فیروزه رادفر سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1394
250000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 دی 1389
260000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی، وحید نوری، سجاد عبادی (ویراستار) سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 23 فروردین 1391
108000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، پیمان وهاب پور سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 30 تیر 1392
130000 ریال
علی آدمی، روح الله قاسمیان، بهرام اخوان کاظمی، الله کرم مشتاقی، سیدجواد امام جمعه زاده، حسین روحانی، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی، مهدی فرازی، رضا سیمبر، ارسلان قربانی شیخ نشین علی آدمی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 8 آذر 1391
106000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: مخاطب - 1 اردیبهشت 1394
140000 ریال
مایکل شیهان، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی (مترجم) مایکل شیهان
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 29 مهر 1388
160000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - مرداد 1395
150000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: مخاطب - مرداد 1395
170000 ریال
حسین پوراحمدی، اصغر افتخاری، ابراهیم متقی، محمد ستوده، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی، رضا کلهر، علی خرم حسین پوراحمدی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 12 اردیبهشت 1389
62000 ریال
مایکل کالینز پایپر، بهمن نورایی بیدخت (مترجم)، پروین مقدسی (ویراستار)، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی (ویراستار) مایکل کالینز پایپر
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 19 فروردین 1388
75000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد