ترتیب بر اساس:
ربکا بلنک، ویلیام مک گرن، علی سعیدی (مترجم)، سیداحسان خاندوزی (ویراستار) ربکا بلنک
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - تیر 1390
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
650000 ریال 450000 ریال
سیداحسان خاندوزی سیداحسان خاندوزی
ناشر: آماره - بهمن 1397
900000 ریال 810000 ریال
جرج آکرلف، سیداحسان خاندوزی (مترجم) جرج آکرلف
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آذر 1395
535000 ریال
دانیل .ام هاسمن، سیدحسین رضوی پور (مترجم)، سیداحسان خاندوزی (ویراستار)، سجاد عبادی (ویراستار) دانیل .ام هاسمن
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - دی 1391
145000 ریال
سیداحسان خاندوزی، سجاد عبادی (ویراستار) سیداحسان خاندوزی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - تیر 1391
150000 ریال
جورج اف دمارتینو، پرویز قاسمی (مترجم)، آزیتا گل زاده قشلاقچایی (مترجم)، محمدقلی یوسفی (زیرنظر)، سیداحسان خاندوزی (زیرنظر) جورج اف دمارتینو
ناشر: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها - آبان 1392
120000 ریال
سیداحسان خاندوزی، علی مصطفوی ثانی، حسین سرآبادانی تفرشی سیداحسان خاندوزی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - خرداد 1398
385000 ریال
جفری اینگام، سیداحسان خاندوزی (مترجم)، مسعود درخشان(مقدمه) جفری اینگام
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - اردیبهشت 1399
455000 ریال
عادل پیغامی(زیرنظر)، سیداحسان خاندوزی(گردآورنده)، علی اصغر قائمی نیا(گردآورنده) عادل پیغامی(زیرنظر)
ناشر: مرکز پژوهشی آموزشی کوثر - آبان 1398
600000 ریال
عادل پیغامی(زیرنظر)، سیداحسان خاندوزی(گردآورنده)، علی اصغر قائمی نیا(گردآورنده) عادل پیغامی(زیرنظر)
ناشر: مرکز پژوهشی آموزشی کوثر - آبان 1398
900000 ریال
سیداحسان خاندوزی (طراح)، محمد شریف زاده (زیرنظر) سیداحسان خاندوزی (طراح)
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - خرداد 1392
13000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد