ترتیب بر اساس:
جوزف تید، جی.آر. بسنت، سیدکامران باقری (مترجم)، سیاوش ملکی فر (مترجم)، جواد نوری (مترجم)، محمدرضا آراستی (مترجم)، مرضیه رستمی (مترجم) جوزف تید
ناشر: رسا - بهمن 1398
750000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
ادوارد کورنیش، سیاوش ملکی فر (مترجم) ادوارد کورنیش
ناشر: آینده پژوه - مهر 1394
250000 ریال
ناشر: آینده پژوه - آذر 1392
100000 ریال
توماس لومباردو، حمید قاسمی (مترجم)، سیاوش ملکی فر (مترجم)، عبدالمجید کرامت زاده (مترجم)، علی مهدی زاده (ویراستار)، مجید کرامت زاده (ویراستار)، دفتر آینده پژوهی(به اهتمام) توماس لومباردو
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - اسفند 1398
640000 ریال
ناشر: آینده پژوه - اسفند 1396
250000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد