ترتیب بر اساس:
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، علی مقدسی بردر (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 10 تیر 1399
2500000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1390
40000 ریال 36000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1388
60000 ریال 54000 ریال
دانیل لاوسون، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) دانیل لاوسون
ناشر: آدینه - 1388
35000 ریال 31500 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1389
45000 ریال 40500 ریال
موسسه مدیریت پروژه (PMI)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه (PMI)
ناشر: آدینه - 1389
70000 ریال 63000 ریال
سیامک حاجی یخچالی، سیروس شجاعی سیامک حاجی یخچالی
ناشر: آدینه - 1395
200000 ریال 180000 ریال
سوزان جی شوارتز، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، امیررضا درهمی (مترجم)، مسعود مکاری (مترجم) سوزان جی شوارتز
ناشر: آدینه - 3 بهمن 1401
1200000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1393
150000 ریال
دوین فارستر، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) دوین فارستر
ناشر: آدینه - 10 دی 1393
75000 ریال
سیامک حاجی یخچالی سیامک حاجی یخچالی
ناشر: آدینه - بهمن 1395
120000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، سرمد کیانی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 2 اسفند 1397
370000 ریال
جسیکا کایز، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، نیره افتخار (مترجم) جسیکا کایز
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 8 بهمن 1391
85000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1394
180000 ریال
کونتین دابلیو فلمینگ، جوئل ام. کاپلمن، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، حمیدرضا قاضی مقدم (مترجم) کونتین دابلیو فلمینگ
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 8 بهمن 1391
85000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد