ترتیب بر اساس:
تامس هریس، سهیل صفاری (مترجم)، اصغر اندرودی (ویراستار) تامس هریس
ناشر: دایره - دی 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
جواننی جنتیله، سهیل صفاری (مترجم) جواننی جنتیله
ناشر: نگاه معاصر - تیر 1393
500000 ریال 450000 ریال
ارنست یونگر، سهیل صفاری (مترجم) ارنست یونگر
ناشر: پژواک - فروردین 1393
360000 ریال 324000 ریال
کوجی سوزوکی، سهیل صفاری (مترجم)، اصغر اندرودی (ویراستار) کوجی سوزوکی
ناشر: دایره - خرداد 1401
1950000 ریال 1755000 ریال
کارل اشمیت، سهیل صفاری (مترجم) کارل اشمیت
ناشر: نگاه معاصر - 1395
110000 ریال
محمدصادق کوشکی، سهیل صفاری محمدصادق کوشکی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - آبان 1402
2400000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد