ترتیب بر اساس:
گراهام جکسون، سمیه محمدی (مترجم)، سهیلا خورشیدی (مترجم)، اردوان تقوا (مترجم)، زهره طغرایی (ویراستار) گراهام جکسون
ناشر: فرهنگ نور - 24 دی 1392
100000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 26 مهر 1402
450000 ریال 405000 ریال
اردوان تقوا، سیدعبدالوهاب سماوی، محبوبه ثابت ایمانی، سهیلا خورشیدی (ویراستار) اردوان تقوا
ناشر: فرهنگ نور - 3 دی 1392
50000 ریال
اردوان تقوا، سهیلا خورشیدی اردوان تقوا
ناشر: پیام سما - اردیبهشت 1397
100000 ریال
ناشر: ندای کارآفرین - 9 اردیبهشت 1398
170000 ریال
جودی استرومبرگ، اعظم قربانی (مترجم)، حمیده ذیگلری (مترجم)، سهیلا خورشیدی (ویراستار) جودی استرومبرگ
ناشر: آپریس - 6 خرداد 1399
180000 ریال
اریک فروم، سهیلا خورشیدی (مترجم)، نفیسه عارفی (مترجم)، سمیه محمدی (ویراستار) اریک فروم
ناشر: آپریس - 31 خرداد 1399
200000 ریال
جی الی، مریم کاظمی (مترجم)، سمیه حبیب پور (مترجم)، سهیلا خورشیدی (ویراستار) جی الی
ناشر: آپریس - 31 خرداد 1399
200000 ریال
کریستین پیک، سهیلا خورشیدی (مترجم)، مسعود پاینده فرد (مترجم)، فاطمه موحدراد (ویراستار)، شیدا صمیمی (ویراستار) کریستین پیک
ناشر: آپریس - 31 خرداد 1399
300000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد