ترتیب بر اساس:
الکس پاتاکس، علی محمد گودرزی (مترجم)، سمیره احمدی (مترجم) الکس پاتاکس
ناشر: رسا - 21 آذر 1389
450000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
فراز فیروزی مندی، حسین بابایی، سمیره احمدی فراز فیروزی مندی
ناشر: دانش پرور - 25 مهر 1390
28000 ریال
ادوارد وایت هاوس، سمیره احمدی (مترجم) ادوارد وایت هاوس
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - اردیبهشت 1397
150000 ریال
دنی پیترز، فراز فیروزی مندی (مترجم)، سمیره احمدی (مترجم) دنی پیترز
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 20 مهر 1388
55000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد