ترتیب بر اساس:
جو پولیتزی، سعید زرگریان (مترجم) جو پولیتزی
ناشر: نشر آموخته - 27 مرداد 1400
1280000 ریال 1088000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
جو پولیزی، سعید زرگریان (مترجم) جو پولیزی
ناشر: نشر آموخته - 19 تیر 1400
2040000 ریال 820000 ریال
رابرت جی شیلر، سعید زرگریان (مترجم) رابرت جی شیلر
ناشر: نشر آموخته - 2 شهریور 1400
2980000 ریال 2533000 ریال
جرمی ریف کین، سعید زرگریان (مترجم) جرمی ریف کین
ناشر: نشر آموخته - 6 مرداد 1400
2840000 ریال 2414000 ریال
داگلاس هوبارد، علیرضا خاکساران (مترجم)، سعید زرگریان (مترجم) داگلاس هوبارد
ناشر: نشر آموخته - 1399
2200000 ریال 1870000 ریال
سارا فرایر، سعید زرگریان (مترجم) سارا فرایر
ناشر: نشر آموخته - 16 فروردین 1400
2980000 ریال 980000 ریال
پاتریک لنچیونی، مهران رضوانی (مترجم)، سعید زرگریان (مترجم) پاتریک لنچیونی
ناشر: نشر آموخته - 28 شهریور 1400
1540000 ریال 1309000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد