ترتیب بر اساس:
سعیده یراقی اصفهانی سعیده یراقی اصفهانی
ناشر: بین المللی حافظ، نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - آذر 1386
480000 ریال 432000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - بهمن 1397
110000 ریال
سعیده یراقی اصفهانی سعیده یراقی اصفهانی
ناشر: بین المللی حافظ، نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - خرداد 1391
200000 ریال
سعیده یراقی اصفهانی سعیده یراقی اصفهانی
ناشر: بین المللی حافظ - خرداد 1394
140000 ریال
سعیده یراقی اصفهانی سعیده یراقی اصفهانی
ناشر: بین المللی حافظ - 1383
17950 ریال
سعیده یراقی اصفهانی سعیده یراقی اصفهانی
ناشر: بین المللی حافظ، شهر - 1392
1350000 ریال
سعیده یراقی اصفهانی سعیده یراقی اصفهانی
ناشر: کردگاری - فروردین 1389
100000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد