ترتیب بر اساس:
هوارد بینکو، سارا وطن آبادی (مترجم) هوارد بینکو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - مهر 1396
110000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
مارک استیونز، سارا وطن آبادی (مترجم) مارک استیونز
ناشر: چیمن - 31 شهریور 1399
2000000 ریال
لورن روبنستاین، سارا وطن آبادی (مترجم) لورن روبنستاین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - مهر 1397
350000 ریال
هوارد بینکو، فراز پندار (مترجم)، سارا وطن آبادی (مترجم)، شهرناز اعتمادی (ویراستار) هوارد بینکو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 13 دی 1399
700000 ریال
هوارد بینکو، فراز پندار (مترجم)، سارا وطن آبادی (مترجم)، شهرناز اعتمادی (ویراستار) هوارد بینکو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 13 دی 1399
700000 ریال
هوارد بینکو، سارا وطن آبادی (مترجم) هوارد بینکو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 19 مهر 1399
290000 ریال
هوارد بینکو، سارا وطن آبادی (مترجم) هوارد بینکو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 19 مهر 1399
350000 ریال
هوارد بینکو، سارا وطن آبادی (مترجم) هوارد بینکو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 28 تیر 1399
200000 ریال
هوارد بینکو، سارا وطن آبادی (مترجم) هوارد بینکو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - مهر 1396
290000 ریال
پت توماس، سارا وطن آبادی (مترجم) پت توماس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - آبان 1397
400000 ریال
مارگارت ام. هولمز، سارا وطن آبادی (مترجم) مارگارت ام. هولمز
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دی 1397
150000 ریال
مارک نمیروف، سارا وطن آبادی (مترجم) مارک نمیروف
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 13 دی 1399
300000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد