ترتیب بر اساس:
رزماری نیکول، سارا طاهر (مترجم) رزماری نیکول
ناشر: پیدایش - 14 اسفند 1386
620000 ریال 496000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
نیک آرنولد، سارا طاهر (مترجم) نیک آرنولد
ناشر: پیدایش - 6 شهریور 1398
820000 ریال 656000 ریال
کریستین گادفری، سارا طاهر (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) کریستین گادفری
ناشر: پیدایش - 5 بهمن 1398
300000 ریال 270000 ریال
نیک آرنولد، سارا طاهر (مترجم) نیک آرنولد
ناشر: پیدایش - 11 آبان 1398
1250000 ریال 1000000 ریال
لوئیز اسپیلزبری، سارا طاهر (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) لوئیز اسپیلزبری
ناشر: پیدایش - 25 اسفند 1388
250000 ریال 200000 ریال
آنجلا رویستون، سارا طاهر (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 14 شهریور 1389
300000 ریال 240000 ریال
آنجلا رویستون، سارا طاهر (مترجم) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 16 شهریور 1389
400000 ریال 320000 ریال
آنجلا رویستون، سارا طاهر (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 16 شهریور 1389
300000 ریال 240000 ریال
آنجلا رویستون، سارا طاهر (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 22 خرداد 1389
250000 ریال 200000 ریال
لوئیز اسپیلزبری، سارا طاهر (مترجم) لوئیز اسپیلزبری
ناشر: پیدایش - 3 شهریور 1389
30000 ریال
نیک آرنولد، سارا طاهر (مترجم) نیک آرنولد
ناشر: پیدایش - بهمن 1395
370000 ریال
نیک آرنولد، سارا طاهر (مترجم) نیک آرنولد
ناشر: پیدایش - تیر 1395
470000 ریال
لوئیز اسپیلزبری، سارا طاهر (مترجم) لوئیز اسپیلزبری
ناشر: پیدایش - 16 فروردین 1385
80000 ریال
آنجلا رویستون، سارا طاهر (مترجم) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 2 اردیبهشت 1386
15000 ریال
آنجلا رویستون، سارا طاهر (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) آنجلا رویستون
ناشر: پیدایش - 30 بهمن 1385
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد