ترتیب بر اساس:
علی زندیه (مترجم)، سیدمحمدمهدی دستغیب (ویراستار)، سارا سماواتی (ویراستار) علی زندیه (مترجم)
ناشر: دانش پژوهان جوان - آذر 1391
480000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1395
130000 ریال
محمدمصطفی صفرپور (مترجم)، سارا سماواتی (مترجم) محمدمصطفی صفرپور (مترجم)
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1395
90000 ریال
سارا سماواتی سارا سماواتی
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1397
60000 ریال
ایاد فیلی (مترجم)، سارا سماواتی (ویراستار)، ویان عزیزی (ویراستار)، احمد مطهر (شاعر) ایاد فیلی (مترجم)
ناشر: آوگان - آذر 1393
64000 ریال
ایاد فیلی (مترجم)، سارا سماواتی (ویراستار)، ویان عزیزی (ویراستار)، نزار قبانی (شاعر) ایاد فیلی (مترجم)
ناشر: آوگان - تیر 1393
65000 ریال
علی زندیه (مترجم)، محمد الهی (مترجم)، سیدمحمدمهدی دستغیب (ویراستار)، سارا سماواتی (ویراستار) علی زندیه (مترجم)
ناشر: دانش پژوهان جوان - آذر 1400
680000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد