ترتیب بر اساس:
کریس مان، فیونا استوارت، رحیم علیجانی (مترجم)، عبدالرسول جوکار (مترجم)، زینب دهقان (ویراستار) کریس مان
ناشر: دانشگاه شیراز - بهمن 1390
65000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
زینب دهقان، علی علیزاده اقدم (ویراستار)، صغری یکه فلاح (ویراستار) زینب دهقان
ناشر: پایندگان - شهریور 1393
65000 ریال
ناصر زارعی، زینب دهقان ناصر زارعی
ناشر: آیندگان هزار نکته - تیر 1387
33000 ریال
ناصر زارعی، زینب دهقان ناصر زارعی
ناشر: آیندگان هزار نکته - تیر 1387
30000 ریال
ناشر: مهم - بهمن 1401
550000 ریال
ناشر: مهم - بهمن 1401
550000 ریال
ناشر: مهم - بهمن 1401
600000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد