ترتیب بر اساس:
فردریک دیوید برگ، ویکتور وان، کتلین نلسون، زیبا مسیبی (مترجم)، امیرحسین موحدیان (مترجم) فردریک دیوید برگ
ناشر: طبیب - 1382
29500 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
ریچاردآلن پولین، آلن اسپیتزر، زیبا مسیبی (مترجم)، امیرحسین موحدیان (مترجم) ریچاردآلن پولین
ناشر: مرسل - 1382
49500 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد